ΠΑΡΟΧΕΣ

          Το τεχνικό γραφείο απαρτίζεται από επιστημονικό προσωπικό πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους,

           αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος και  αναλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

                        Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται και η διεκπεραίωση.

                Επίσης, αναλαμβάνουμε από την εκτίμηση του οικοπέδου μέχρι και την κατασκευή με το  κλειδί στο χέρι.

 

-------

 

                Services Provided

                Our company provides the following services:

Turn key project solutions – from appraisal to final construction